Data dodania 11.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

 

Linki do dokumentów:

Zapytanie Ofertowe.doc
Załącznik nr 1 - Specyfikacja urządzeń.doc
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc

Data dodania 28.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO
w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej poprzez zakup innowacyjnego
sprzętu diagnostyczno - terapeutycznego do kompleksowego bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa”

Na podstawie analizy złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
MEDIPROFIT aparatura i sprzęt medyczny Aneta Zapała-Wiecheć
ul. Kopernika 14 (IP.), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Link do dokumentu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BIO Mariusz Czarnecki

ul. Akacjowa 124

26-200 Końskie

tel: + 48 505 013 603

biuro@fedskoliozy.pl