Tytuł projektu:

„Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostyczno - terapeutycznego do kompleksowego bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa”

 

Cel projektu

Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie

Planowane efekty:

W ramach projektu zakłada się wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej i kompleksowej metody bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa. Powyższa metoda umożliwia wprowadzenie leczenia już w momencie jej wczesnego zdiagnozowania, dzięki temu można uniknąć pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów i zatrzymać postęp choroby.

 

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0443/16

Wartość projektu: 435 420,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 348 336,00 zł

 

OGŁOSZENIA

BIO Mariusz Czarnecki

ul. Akacjowa 124

26-200 Końskie

tel: + 48 505 013 603

biuro@fedskoliozy.pl