• Specjalista fizjoterapii

• Specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia

• Starszy asytent fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii w Końskich - koordynator fizjoterapeutów

• Studia podyplomowe menedżerskie,

• Praca w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji w Końskich Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza,

• Instruktor pływania korekcyjnego - Pływalnia w Czarnieckiej Górze,

• Przewodniczący Komisji Zdrowia w Mieście i Gminie Końskie,

• Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapii

Ukończone kursy fizjoterapeutyczne:

- metoda FED - leczenia zachowawczego skolioz, kifoz, lordoz - Zgorzelec, Ostrowiec Świętokrzyski,

- metoda FED - kurs dla zaawansowanych,

- Terapia manualna Ackermanna - Warszawa, Görlitz - kurs Master,

- metoda McKenziego - biomechanicznego leczenia zespołów bólowych kręgosłupa A, B,

- Podstawy terapii manualnej

- Mobilizacje tkanek miękkich,

- Leczenie bezoperacyjne stawu kolanowego - specjalistyczna rehabilitacja z najnowszą wiedzą teoretyczną
i praktyczną - Warszawa,

- PNF - proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe - Kraków,

- PETO - usprawnianie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym - Warszawa,

- Podstawy neurorehabilitacji - Rzeszów

- Kinesiologi Taping 1 i 2 - Ostrowiec Św., Krosno,

- nowoczesna elektroterapia, magetoterapia i terapia ultradźiękowa w praktyce - Gdańsk,

- Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia - Warszawa

- Teoria i praktyka rehabilitacji układu oddechowego - Rabka

- Rehabilitacja w chorobach reumatycznych - Warszawa

Uczestnictwo w konferencjach:

- I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska -  Warszawa

- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Woda Środowiskiem Zdrowia i Rehabilitacji" - Radom

- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PostępowanieLekarzy i Fizjoterapeutów w Terapii Schorzeń Narządu Ruchu i Schorzeń Neurologicznych" - Kielce

BIO Mariusz Czarnecki

ul. Akacjowa 124

26-200 Końskie

tel: + 48 505 013 603

biuro@fedskoliozy.pl